کمترین: 
0
بیشترین: 
3701.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3701.9
زمان: 
11/24 09:10
قیمت دلار امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 24 بهمن 1396 , 3701.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":3699.8},{"date":"1396/11/24 09:10","price":3701.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399