کمترین: 
857.5
بیشترین: 
880.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
862.37
زمان: 
11/24 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 862.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 00:00","price":876},{"date":"1396/11/24 00:30","price":880.24},{"date":"1396/11/24 01:00","price":873.4},{"date":"1396/11/24 04:30","price":876.53},{"date":"1396/11/24 05:00","price":878.37},{"date":"1396/11/24 05:30","price":870.48},{"date":"1396/11/24 06:00","price":868},{"date":"1396/11/24 06:30","price":865.72},{"date":"1396/11/24 07:30","price":871.7},{"date":"1396/11/24 08:00","price":864.41},{"date":"1396/11/24 09:00","price":862},{"date":"1396/11/24 10:30","price":863},{"date":"1396/11/24 11:00","price":870},{"date":"1396/11/24 11:30","price":875},{"date":"1396/11/24 12:00","price":871},{"date":"1396/11/24 12:30","price":860.6},{"date":"1396/11/24 13:00","price":861.11},{"date":"1396/11/24 13:30","price":857.5},{"date":"1396/11/24 16:30","price":859.77},{"date":"1396/11/24 17:00","price":861.63},{"date":"1396/11/24 17:30","price":861.28},{"date":"1396/11/24 18:00","price":861.23},{"date":"1396/11/24 18:30","price":864.35},{"date":"1396/11/24 19:00","price":868.6},{"date":"1396/11/24 19:30","price":864.1},{"date":"1396/11/24 20:00","price":863.21},{"date":"1396/11/24 22:30","price":866.03},{"date":"1396/11/24 23:00","price":862.01},{"date":"1396/11/24 23:30","price":862.37}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399