کمترین: 
1321.81
بیشترین: 
1330.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1328.96
زمان: 
11/24 23:55
قیمت اونس طلا امروز 24 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 24 بهمن 1396 , 1328.96 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398