کمترین: 
1280
بیشترین: 
1280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1280
زمان: 
11/23 20:50
قیمت ریال عربستان امروز 23 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 1280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 20:50","price":1280}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399