کمترین: 
61.52
بیشترین: 
61.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.52
زمان: 
11/23 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 23 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 61.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 16:32","price":61.52}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399