کمترین: 
12675
بیشترین: 
12675
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12675
زمان: 
11/23 14:20
قیمت دینار بحرین امروز 23 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 12675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 14:20","price":12675}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399