کمترین: 
12900
بیشترین: 
12900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12900
زمان: 
11/23 14:20
قیمت ریال عمان امروز 23 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 12900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 14:20","price":12900}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399