کمترین: 
1270
بیشترین: 
1305
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1305
زمان: 
11/23 20:50
قیمت ریال قطر امروز 23 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 بهمن 1396 , 1305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 14:20","price":1270},{"date":"1396/11/23 20:50","price":1305}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399