کمترین: 
16000
بیشترین: 
16000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16000
زمان: 
11/23 14:20
قیمت دینار کویت امروز 23 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 16000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 14:20","price":16000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399