کمترین: 
783
بیشترین: 
785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
785
زمان: 
11/23 15:20
قیمت یوان چین امروز 23 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:50","price":783},{"date":"1396/11/23 12:40","price":785},{"date":"1396/11/23 14:40","price":783},{"date":"1396/11/23 15:20","price":785}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398