کمترین: 
6853
بیشترین: 
6887
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6887
زمان: 
11/23 17:00
قیمت پوند امروز 23 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 بهمن 1396 , 6887 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:50","price":6853},{"date":"1396/11/23 12:20","price":6860},{"date":"1396/11/23 12:40","price":6880},{"date":"1396/11/23 13:30","price":6873},{"date":"1396/11/23 17:00","price":6887}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399