کمترین: 
1500500
بیشترین: 
1524000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1524000
زمان: 
11/23 16:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 23 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 23 بهمن 1396 , 1524000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:36","price":1500500},{"date":"1396/11/23 11:42","price":1502000},{"date":"1396/11/23 11:54","price":1507000},{"date":"1396/11/23 12:42","price":1512000},{"date":"1396/11/23 13:06","price":1522000},{"date":"1396/11/23 15:48","price":1523000},{"date":"1396/11/23 16:24","price":1524000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399