کمترین: 
304000
بیشترین: 
309000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
309000
زمان: 
11/23 13:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 23 بهمن 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 309000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:12","price":304000},{"date":"1396/11/23 11:36","price":304500},{"date":"1396/11/23 11:42","price":305000},{"date":"1396/11/23 12:42","price":306000},{"date":"1396/11/23 13:06","price":307000},{"date":"1396/11/23 13:30","price":309000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399