کمترین: 
459000
بیشترین: 
463000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
462500
زمان: 
11/23 18:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 23 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 462500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:12","price":459000},{"date":"1396/11/23 11:36","price":459500},{"date":"1396/11/23 11:42","price":460000},{"date":"1396/11/23 12:42","price":460500},{"date":"1396/11/23 13:06","price":461000},{"date":"1396/11/23 13:30","price":463000},{"date":"1396/11/23 18:00","price":462500}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399