کمترین: 
766500
بیشترین: 
771000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
771000
زمان: 
11/23 18:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 23 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 771000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:12","price":766500},{"date":"1396/11/23 11:36","price":767000},{"date":"1396/11/23 11:42","price":767500},{"date":"1396/11/23 12:42","price":768500},{"date":"1396/11/23 13:06","price":769500},{"date":"1396/11/23 15:00","price":768500},{"date":"1396/11/23 16:24","price":769500},{"date":"1396/11/23 18:00","price":771000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399