کمترین: 
303000
بیشترین: 
308000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
308000
زمان: 
11/23 13:30
قیمت سکه گرمی امروز 23 بهمن 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 308000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:12","price":303000},{"date":"1396/11/23 11:42","price":304000},{"date":"1396/11/23 13:06","price":306000},{"date":"1396/11/23 13:30","price":308000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399