کمترین: 
457000
بیشترین: 
461000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
460000
زمان: 
11/23 18:00
قیمت ربع سکه امروز 23 بهمن 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 460000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:12","price":457000},{"date":"1396/11/23 11:42","price":458000},{"date":"1396/11/23 13:06","price":459000},{"date":"1396/11/23 13:30","price":461000},{"date":"1396/11/23 18:00","price":460000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399