کمترین: 
765000
بیشترین: 
771000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
771000
زمان: 
11/23 18:00
قیمت نیم سکه امروز 23 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 771000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:12","price":765000},{"date":"1396/11/23 11:42","price":766000},{"date":"1396/11/23 13:06","price":768000},{"date":"1396/11/23 15:00","price":766000},{"date":"1396/11/23 16:24","price":768000},{"date":"1396/11/23 18:00","price":771000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398