کمترین: 
604
بیشترین: 
604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604
زمان: 
11/23 11:00
قیمت کرون نروژ امروز 23 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 604 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:00","price":604}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399