کمترین: 
4038
بیشترین: 
4052
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4042
زمان: 
11/23 15:50
قیمت دلار کانادا امروز 23 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 بهمن 1396 , 4042 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 10:50","price":4038},{"date":"1396/11/23 11:40","price":4052},{"date":"1396/11/23 12:20","price":4047},{"date":"1396/11/23 15:50","price":4042}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399