کمترین: 
1335
بیشترین: 
1349
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1344
زمان: 
11/23 15:50
قیمت درهم امارات امروز 23 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 1344 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 10:50","price":1335},{"date":"1396/11/23 12:40","price":1349},{"date":"1396/11/23 14:40","price":1335},{"date":"1396/11/23 15:50","price":1344}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399