کمترین: 
1314
بیشترین: 
1326
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1322
زمان: 
11/23 14:20
قیمت لیر ترکیه امروز 23 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 1322 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 10:40","price":1316},{"date":"1396/11/23 12:00","price":1314},{"date":"1396/11/23 12:10","price":1316},{"date":"1396/11/23 12:20","price":1319},{"date":"1396/11/23 12:50","price":1326},{"date":"1396/11/23 14:20","price":1322}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399