کمترین: 
5340
بیشترین: 
5370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5370
زمان: 
11/23 12:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 5370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 10:30","price":5340},{"date":"1396/11/23 11:00","price":5350},{"date":"1396/11/23 12:00","price":5370}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399