کمترین: 
97827.6
بیشترین: 
98001.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97924.7
زمان: 
11/23 13:30
قیمت شاخص بورس امروز 23 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 97924.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 10:30","price":97827.6},{"date":"1396/11/23 10:40","price":98001.9},{"date":"1396/11/23 13:30","price":97924.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399