کمترین: 
2870
بیشترین: 
2870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2870
زمان: 
11/23 10:20
قیمت منات آذربایجان امروز 23 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 2870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 10:20","price":2870}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399