کمترین: 
787
بیشترین: 
798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
798
زمان: 
11/23 15:40
قیمت کرون دانمارک امروز 23 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 10:20","price":787},{"date":"1396/11/23 12:00","price":788},{"date":"1396/11/23 12:10","price":790},{"date":"1396/11/23 12:50","price":793},{"date":"1396/11/23 13:00","price":797},{"date":"1396/11/23 13:40","price":795},{"date":"1396/11/23 13:50","price":793},{"date":"1396/11/23 15:40","price":798}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399