کمترین: 
0
بیشترین: 
605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
600
زمان: 
11/23 15:40
قیمت کرون سوئد امروز 23 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 بهمن 1396 , 600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 10:10","price":590},{"date":"1396/11/23 10:30","price":605},{"date":"1396/11/23 12:00","price":603},{"date":"1396/11/23 13:00","price":600},{"date":"1396/11/23 15:40","price":0},{"date":"1396/11/23 15:40","price":600}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399