کمترین: 
2176.2
بیشترین: 
2176.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2176.2
زمان: 
11/23 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 23 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 2176.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":2176.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399