کمترین: 
63.7
بیشترین: 
63.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.7
زمان: 
11/23 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 23 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 63.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":63.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398