کمترین: 
2791.5
بیشترین: 
2791.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2791.5
زمان: 
11/23 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 بهمن 1396 , 2791.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":2791.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399