کمترین: 
3343.9
بیشترین: 
3343.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3343.9
زمان: 
11/23 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 23 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 3343.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":3343.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399