کمترین: 
9839.8
بیشترین: 
9839.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9839.8
زمان: 
11/23 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 23 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 9839.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":9839.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399