کمترین: 
312.3
بیشترین: 
312.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
312.3
زمان: 
11/23 09:20
قیمت دینار عراق امروز 23 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 312.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":312.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399