کمترین: 
9622.3
بیشترین: 
9622.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9622.3
زمان: 
11/23 09:20
قیمت ریال عمان امروز 23 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 9622.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":9622.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399