کمترین: 
1016.5
بیشترین: 
1016.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1016.5
زمان: 
11/23 09:20
قیمت ریال قطر امروز 23 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 بهمن 1396 , 1016.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":1016.5}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399