کمترین: 
465.3
بیشترین: 
465.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
465.3
زمان: 
11/23 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 23 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 465.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":465.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399