کمترین: 
458.4
بیشترین: 
458.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
458.4
زمان: 
11/23 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 23 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 بهمن 1396 , 458.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":458.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398