کمترین: 
3944.4
بیشترین: 
3944.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3944.4
زمان: 
11/23 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 3944.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":3944.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399