کمترین: 
2945.6
بیشترین: 
2945.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2945.6
زمان: 
11/23 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 23 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 بهمن 1396 , 2945.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":2945.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398