کمترین: 
3403.8
بیشترین: 
3403.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3403.8
زمان: 
11/23 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 23 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 3403.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":3403.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399