کمترین: 
970.2
بیشترین: 
970.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
970.2
زمان: 
11/23 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 23 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 970.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":970.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399