کمترین: 
5131
بیشترین: 
5131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5131
زمان: 
11/23 09:20
قیمت پوند امروز 23 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 بهمن 1396 , 5131 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":5131}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399