کمترین: 
4544.5
بیشترین: 
4544.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4544.5
زمان: 
11/23 09:20
قیمت یورو امروز 23 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 بهمن 1396 , 4544.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":4544.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399