کمترین: 
3699.8
بیشترین: 
3699.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3699.8
زمان: 
11/23 09:20
قیمت دلار امروز 23 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 بهمن 1396 , 3699.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 09:20","price":3699.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398