کمترین: 
845.46
بیشترین: 
878
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
868.28
زمان: 
11/23 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 868.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 01:30","price":852},{"date":"1396/11/23 04:30","price":845.46},{"date":"1396/11/23 07:30","price":855.71},{"date":"1396/11/23 08:00","price":857.1},{"date":"1396/11/23 08:30","price":853.79},{"date":"1396/11/23 10:30","price":853.5},{"date":"1396/11/23 11:00","price":850.71},{"date":"1396/11/23 11:30","price":857.1},{"date":"1396/11/23 12:00","price":855.5},{"date":"1396/11/23 12:30","price":866},{"date":"1396/11/23 13:00","price":870.1},{"date":"1396/11/23 13:30","price":868.1},{"date":"1396/11/23 14:00","price":871.48},{"date":"1396/11/23 14:30","price":878},{"date":"1396/11/23 16:30","price":869.08},{"date":"1396/11/23 17:00","price":876.82},{"date":"1396/11/23 17:30","price":873},{"date":"1396/11/23 18:00","price":862.78},{"date":"1396/11/23 18:30","price":857.15},{"date":"1396/11/23 19:00","price":860},{"date":"1396/11/23 19:30","price":867.99},{"date":"1396/11/23 20:00","price":871.13},{"date":"1396/11/23 22:30","price":868.5},{"date":"1396/11/23 23:00","price":867.63},{"date":"1396/11/23 23:30","price":868.28}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398