کمترین: 
8230.5
بیشترین: 
8777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8737.6
زمان: 
11/23 23:30
قیمت بیت کوین امروز 23 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 8737.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 01:30","price":8309.1},{"date":"1396/11/23 04:30","price":8230.5},{"date":"1396/11/23 07:30","price":8482.4},{"date":"1396/11/23 08:00","price":8476.1},{"date":"1396/11/23 08:30","price":8504.5},{"date":"1396/11/23 10:30","price":8450.6},{"date":"1396/11/23 11:00","price":8431.8},{"date":"1396/11/23 11:30","price":8521},{"date":"1396/11/23 12:00","price":8491},{"date":"1396/11/23 12:30","price":8750},{"date":"1396/11/23 13:00","price":8763.5},{"date":"1396/11/23 13:30","price":8739.9},{"date":"1396/11/23 14:00","price":8764.3},{"date":"1396/11/23 14:30","price":8777},{"date":"1396/11/23 16:30","price":8763.5},{"date":"1396/11/23 17:30","price":8745.1},{"date":"1396/11/23 18:00","price":8693.2},{"date":"1396/11/23 18:30","price":8563.1},{"date":"1396/11/23 19:00","price":8610},{"date":"1396/11/23 19:30","price":8654.2},{"date":"1396/11/23 20:00","price":8679.9},{"date":"1396/11/23 22:30","price":8640.3},{"date":"1396/11/23 23:00","price":8677},{"date":"1396/11/23 23:30","price":8737.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398