کمترین: 
2860
بیشترین: 
2860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2860
زمان: 
11/22 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 22 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 بهمن 1396 , 2860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":2860}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399