کمترین: 
1355
بیشترین: 
1355
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1355
زمان: 
11/22 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 بهمن 1396 , 1355 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":1355}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399