کمترین: 
607
بیشترین: 
607
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
607
زمان: 
11/22 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 22 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 بهمن 1396 , 607 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":607}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399