کمترین: 
12400
بیشترین: 
12400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12400
زمان: 
11/22 20:20
قیمت ریال عمان امروز 22 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 بهمن 1396 , 12400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 20:20","price":12400}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399